English Español 日本語

Search by Roster

Newman, Kevin

Newman, Kevin #27

 • 유격수
 • 우투우타
 • 182cm/88kg
 • 나이: 25세
logo
Newman, Kevin
#27 유격수

Newman, Kevin

AVGHRRBISBOPS
.3152194.794

Newman, Kevin MLB 통산 성적

AVGHRRBISBOPS
.2752254.675

Newman, Kevin 소개

 • Full Name: Kevin Bradley Newman
 • 출생 : 1993-08-04 (Poway, CA, USA)
 • 드래프트 : 2015, Round 1, PIT
 • 출신 대학교 : Arizona
 • 프로 첫 출장 : 2018-08-16
Year ABRHHRRBISBAVGOBPOPS
2019 14915472194.315.364.794
MLB 통산 성적 24022662254.275.320.675
 • 등록 현황: 현역
 • 다음 피츠버그 경기: 6/19 vs 디트로이트 (홈)

Newman, Kevin 2019 기간별 성적

기간 ABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPSLG
최근 7 경기 3241204223.375.412.375
최근 15 경기 6481816463.281.319.328
최근 30 경기 11312352149123.310.363.363
Duration
Last 0 Games
Last 1 Games
Last 2 Games
최근 3 경기 ABRHHRRBIBBSOSB
06/14 @ MIA 51101000
06/15 @ MIA 40101010
06/16 @ MIA 50200011
최근 3경기
06/14 vs
06/15 vs
06/16 vs
2019 시즌 수비 출전 포지션 : 2루수 (8회) 3루수 (6회) 유격수 (30회) 좌익수 (2회)

기록

Newman, Kevin Batting Stats

Newman, Kevin Advanced Batting Stats

수상 기록

Newman, Kevin 수상기록

더보기