English Español 日本語

Search by Roster

Newman, Kevin

Newman, Kevin #27

 • 유격수
 • 우투우타
 • 182cm/88kg
 • 나이: 26세
logo
Newman, Kevin
#27 유격수

Newman, Kevin

AVGHRRBISBOPS
.30174210.762

Newman, Kevin MLB 통산 성적

AVGHRRBISBOPS
.28274810.704

Newman, Kevin 소개

 • Full Name: Kevin Bradley Newman
 • 별명 : Newms
 • 출생 : 1993-08-04 (Poway, CA, USA)
 • 드래프트 : 2015, Round 1, PIT
 • 출신 대학교 : Arizona
 • 프로 첫 출장 : 2018-08-16
Year ABRHHRRBISBAVGOBPOPS
2019 3523410674210.301.345.762
MLB 통산 성적 4434112574810.282.325.704
 • 등록 현황: 현역
 • 다음 피츠버그 경기: 8/22 vs 워싱턴 (홈)

Newman, Kevin 2019 기간별 성적

기간 ABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPSLG
최근 7 경기 283812160.286.333.393
최근 15 경기 54613163101.241.305.296
최근 30 경기 116829196174.250.298.276
Duration
Last 0 Games
Last 1 Games
Last 2 Games
최근 3 경기 ABRHHRRBIBBSOSB
08/17 vs CHC 50100010
08/18 vs CHC 40200010
08/19 vs WSH 30000010
최근 3경기
08/17 vs
08/18 vs
08/19 vs
2019 시즌 수비 출전 포지션 : 2루수 (18회) 3루수 (6회) 유격수 (75회) 좌익수 (2회)

기록

Newman, Kevin Batting Stats

Newman, Kevin Advanced Batting Stats

수상 기록

Newman, Kevin 수상기록

더보기