English Español 日本語

Search by Roster

Hirano, Yoshihisa

Hirano, Yoshihisa #66

  • 투수
  • 우투우타
  • 185cm/83kg
  • 나이: 34세
logo
Hirano, Yoshihisa
#66 투수

Hirano, Yoshihisa

W-LERAIPSOWHIP
2.1263.2551.07

Hirano, Yoshihisa MLB 통산 성적

W-LERAIPSOWHIP
2.1263.2551.07

Hirano, Yoshihisa 소개

  • Full Name: Yoshihisa Hirano
  • 별명 : Yoshi San
  • 출생 : 1984-03-08 (Uji, Kyoto, Japan)
  • 프로 첫 출장 : 2018-03-29
Year WLERAGGSSVIPSOWHIP
2018 432.12720263.2551.07
MLB 통산 성적 432.12720263.2551.07
  • 등록 현황: 현역
  • 다음 애리조나 경기: 9/20 vs 시카고C (홈)

Hirano, Yoshihisa 2018 기간별 성적

기간 WLERAGGSSVIPHERBBSOWHIP
최근 7 경기 013.187025.252251.24
최근 15 경기 012.45150211.01235121.55
최근 30 경기 223.12300226.02298211.15
Duration
Last 0 Games
Last 1 Games
Last 2 Games
최근 3 경기 WLSVIPHERBBSO
09/11 @ COL 0011.00002
09/12 @ COL 0100.12200
09/14 @ HOU 0011.01010
최근 3경기
09/11 vs
09/12 vs
09/14 vs
2018 시즌 수비 출전 포지션 : 투수 (72회)

기록

Hirano, Yoshihisa Batting Stats

Hirano, Yoshihisa Advanced Batting Stats