English Español 日本語
25인 40인 코치진 등록/말소

투수

# 이름 투타 몸무게 생년월일
코디 알렌 우투우타 185cm 95kg 88/11/20
38 Anderson, Justin 우투좌타 190cm 99kg 92/09/28
51 Barria, Jaime 우투우타 185cm 95kg 96/07/18
32 캠 베드로시안 우투우타 182cm 104kg 91/10/02
31 Buttrey, Ty 우투좌타 198cm 104kg 93/03/31
트레버 케이힐 우투우타 193cm 108kg 88/03/01
Castillo, Jesus 우투우타 187cm 74kg 95/08/27
67 테일러 콜 우투우타 185cm 90kg 89/08/20
존 커티스 우투우타 193cm 90kg 93/04/05
루이스 가르시아 우투우타 190cm 104kg 87/01/30
맷 하비 우투우타 193cm 97kg 89/03/27
28 앤드류 히니 좌투좌타 187cm 83kg 91/06/05
36 윌리엄스 제레즈 좌투좌타 193cm 90kg 92/05/16
65 Jewell, Jake 우투우타 190cm 90kg 93/05/16
Madero, Luis 우투우타 190cm 79kg 97/04/15
99 키난 미들턴 우투우타 187cm 97kg 93/09/12
17 Ohtani, Shohei 우투좌타 193cm 90kg 94/07/05
64 펠릭스 페냐 우투우타 187cm 83kg 90/02/25
Peters, Dillon 좌투좌타 175cm 88kg 92/08/31
66 JC 라미레즈 우투우타 193cm 113kg 88/08/16
24 노에 라미레스 우투우타 190cm 88kg 89/12/22
57 핸젤 로블레스 우투우타 180cm 83kg 90/08/13
45 타일러 스캑스 좌투좌타 193cm 90kg 91/07/13
Suarez, Jose 좌투좌타 177cm 77kg 98/01/03
35 닉 트로피아노 우투우타 193cm 90kg 90/08/27

포수

# 이름 투타 몸무게 생년월일
10 Briceno, Jose 우투우타 185cm 95kg 92/09/19
조나단 루크로이 우투우타 182cm 90kg 86/06/13
케반 스미스 우투우타 193cm 104kg 88/06/28

내야수

# 이름 투타 몸무게 생년월일
저스틴 보어 우투좌타 190cm 120kg 88/05/28
7 잭 코자트 우투우타 182cm 92kg 85/08/12
6 Fletcher, David 우투우타 177cm 79kg 94/05/31
토미 라 스텔라 우투좌타 180cm 81kg 89/01/31
5 알버트 푸홀스 우투우타 190cm 108kg 80/01/16
Rengifo, Luis 우투양타 177cm 74kg 97/02/26
2 안드렐튼 시몬스 우투우타 187cm 90kg 89/09/04
3 Ward, Taylor 우투우타 185cm 90kg 93/12/14

외야수

# 이름 투타 몸무게 생년월일
56 콜 칼훈 좌투좌타 177cm 90kg 87/10/14
59 Hermosillo, Michael 우투우타 180cm 86kg 95/01/17
27 마이크 트라웃 우투우타 187cm 106kg 91/08/07
8 저스틴 업튼 우투우타 187cm 92kg 87/08/25